Disclaimer

Disclaimer

Deze Gebruikersvoorwaarden inclusief het Privacybeleid en Cookiebeleid, zijn van toepassing op het gebruik van deze website met inbegrip van de inhoud, functionaliteiten en diensten die via de websites worden aangeboden.

Door het gebruik van deze website aanvaard je de Gebruikersvoorwaarden en het Privacybeleid en Cookiebeleid en ga je akkoord je hieraan te houden.

Aansprakelijkheid

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door APN of door derden in opdracht van APN. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de websites besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Aan de informatie op de website van APN kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op websites van APN verstrekte informatie tekortkomingen en/of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

APN wijst iedere aansprakelijkheid voor rechtstreekse of indirect schade af die ontstaat uit het gebruik maken van haar websites of van de op of via haar websites ter beschikking gestelde informatie.

Externe links

Er kunnen links naar andere websites op website van APN staan die geheel onafhankelijk opereren van APN en waar zij geen enkele zeggenschap over heeft. APN is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze websites of voor enig ander gebruik van de websites. Elke aansprakelijkheid voor het gebruik van en de inhoud van die websites wordt afgewezen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle (intellectuele eigendoms-) rechten die rusten of voortvloeien uit de inhoud van de website van APN, inclusief maar niet beperkt tot afgebeelde woord- en beeldmerken, teksten, foto’s, software, vormgeving, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, ontwerpen, selectie, rangschikking en domeinnamen, berusten bij APN of haar licentiegevers.

Je kan de informatie op de website vanAPN raadplegen voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Voor ander gebruik van deze websites, waaronder vermenigvuldiging of openbaarmaking is voorafgaande schriftelijke toestemming van APN of haar licentiegevers vereist.

Rechtskeuze

Op het gebruik van deze website is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.